Συνεχίζονται οι επαφές ομάδας Ελλήνων τραπεζιτών, επικεφαλής της οποίας είναι

ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Δημήτρης Γερμίδης, για τη σύσταση

και λειτουργία μίας ακόμα επενδυτικής τράπεζας στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες

αναφέρουν ότι ήδη έχει εξασφαλισθεί από μία ομογενειακή τράπεζα του εξωτερικού

η προοπτική της μετοχικής της συνεργασίας ενώ την εβδομάδα που έρχεται ο κ.

Γερμίδης θα επισκεφθεί τον Καναδά, όπου και θα συναντηθεί με την διοίκηση

καναδικής τράπεζας με την ίδια προοπτική. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν

επίσης ότι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, για τον ίδιο λόγο, και με γαλλική

τράπεζα, ενώ στην ατζέντα των επαφών περιλαμβάνεται και επίσκεψη του κ.

Γερμίδη στην Ελβετία.

Ο συνολικός προγραμματισμός προβλέπει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της

νέας επενδυτικής τράπεζας δύο ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων και ενός ελληνικού.