Η βρετανική κυβέρνηση έχει προβλέψει ένα κονδύλι 1,2 δισεκατομμυρίου στερλινών

(660 δισ. δρχ) για τεχνολογικά μέσα αιχμής που θα μεταμορφώσουν τους

αυτοκινητοδρόμους της Βρετανίας, αλλά αξιωματούχοι της υπηρεσίας που

διαχειρίζεται τους αυτοκινητοδρόμους αυτούς παραδέχθηκαν ότι τα μέσα αυτά δεν

θα βελτιώσουν τελικά τους χρόνους που χρειάζονται οι Βρετανοί αυτοκινητιστές

για να φθάνουν στους προορισμούς τους.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης περιλαμβάνουν την

απαγόρευση στους αυτοκινητιστές να εισέρχονται στους αυτοκινητοδρόμους που

έχουν μεγάλη κίνηση και μείωση των ορίων ταχύτητας στα σημεία τους που

σημειώνεται η μεγαλύτερη συμφόρηση.

Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας που προβλέπεται

στα επόμενα δέκα χρόνια θα εμποδίσει την επίτευξη του στόχου της νέας

τεχνολογίας να επιταχύνει τις οδικές μετακινήσεις. Πιστεύουν ότι το καλύτερο

που μπορεί να επιτευχθεί είναι να διατηρηθούν οι σημερινοί χρόνοι παρά την

επιπλέον κυκλοφορία ­ στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της Βρετανίας αναμένεται

να αυξηθεί εντός της επόμενης δεκαετίας κατά μέσο όρο 28%.

Πληροφόρηση

Οι βελτιώσεις θα προσφέρουν στους αυτοκινητιστές σαφέστερη πληροφόρηση για τις

καθυστερήσεις που τους περιμένουν σε κάποιο σημείο της πορείας τους και θα

τους επιτρέπουν έτσι να σχεδιάζουν καλύτερα τον χρόνο του ταξιδιού τους. Τα

όρια ταχύτητας είναι πιθανόν να μειώνονται στις περιόδους αιχμής, αλλά η νέα

τεχνολογία επιδιώκει να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας τερματίζοντας το

σταμάτα-ξεκίνα που είναι μια σημαντική αιτία ατυχημάτων.

Καλωδιακή οδήγηση

Ο Ρίτσαρντ Ίστμαν, διευθυντής νέας τεχνολογίας στην Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων,

δήλωσε πως δεν πιστεύει πως τα ταξίδια θα γίνουν ταχύτερα μέσα στα δέκα

επόμενα χρόνια, αλλά επέμεινε ότι η υπηρεσία του μπορεί να επιτύχει τον

κυβερνητικό στόχο να μειωθεί η συμφόρηση στους αυτοκινητοδρόμους κατά 5% και

τα σοβαρά ατυχήματα κατά ένα τρίτο. Οι βελτιώσεις που ανακοινώθηκαν αναμένεται

να οδηγήσουν στην εισαγωγή της τεχνολογίας της «καλωδιακής οδήγησης» μέσα σε

20 χρόνια. Η ταχύτητα των αυτοκινήτων θα ελέγχεται τότε αυτομάτως, ανάλογα με

την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα εγκατασταθούν επίσης 200 επιπλέον κάμερες που

θα επιτρέπουν την ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων, ενώ από το 2002 οι

αυτοκινητιστές θα έχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις κυκλοφοριακές

συνθήκες από το νέο εθνικό κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων

και κομπιούτερ. Η Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων δήλωσε ότι κάποια στιγμή η νέα

τεχνολογία θα είναι τόσο εξελιγμένη ώστε τα αυτοκίνητα θα μπορούν να

οδηγούνται αυτόματα και οι αυτοκινητιστές θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά του

γραφείου τους ή να αναπαύονται και να παίζουν με την οικογένειά τους, ενώ

ταξιδεύουν στον αυτοκινητόδρομο. Ο Ίστμαν δήλωσε ότι η τεχνολογία των

μικροκυμάτων θα δώσει τη δυνατότητα στα αυτοκίνητα να ταξιδεύουν σε

προκαθορισμένες αποστάσεις το ένα από το άλλο.