Το επίπεδο ασφάλειας στη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας του Κοζλοντούι στη Βουλγαρία έχει μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό,

δήλωσε χθες κορυφαίος Βούλγαρος αξιωματούχος του τομέα της πυρηνικής

ενέργειας.

«Υπάρχει ανησυχητική τάση επιδείνωσης της ασφάλειας (στο Κοζλοντούι)» δήλωσε ο

επικεφαλής της βουλγαρικής κρατικής επιτροπής για την ειρηνική χρήση του

πυρηνικής ενέργειας Γκεόργκι Κατσίεφ, σε συνέντευξη στην εφημερίδα

«Demokrazia», προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες για πυρηνικά επεισόδια

αποκρύπτονται από το κοινό.

Ο Κατσίεφ πρόσθεσε ότι 50 παρόμοια επεισόδια σημειώθηκαν στο Κοζλοντούι από

την αρχή της φετινής χρονιάς, ενώ το 1999 είχαν σημειωθεί συνολικά 62 ανάλογα

επεισόδια και το προηγούμενο έτος περίπου άλλα τόσα.

Ραδιενέργεια

Σύμφωνα με τον Κατσίεφ, στη διάρκεια κάποιου επεισοδίου, ορισμένα τμήματα του

εξοπλισμού του σταθμού, πολύ μολυσμένα από ραδιενέργεια, κλείστηκαν σε

φρεάτιο. Εξαιτίας όμως μιας ανεξέλεγκτης διαρροής νερού από το φρεάτιο, η

ραδιενέργεια αυξήθηκε στην περιοχή ξεπερνώντας κατά 80 φορές το ανώτατο

επιτρεπτό επίπεδο. Αυτό έδειξαν οι μετρήσεις που έγιναν σε κτίριο της

διοίκησης του σταθμού, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12 μέτρων από

τον αντιδραστήρα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ένας ή δύο άνθρωποι» είχαν εκτεθεί σε υψηλές δόσεις

ραδιενέργειας, «υψηλότερες από αυτές που είναι αποδεκτές στην εργασία τους».

Βάσει συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία πρόκειται να κλείσει τους,

πρώτους, δύο από τους τέσσερις αντιδραστήρες του Κοζλοντούι έως το 2004, ενώ

μια απόφαση για το κλείσιμο των άλλων δύο θα ληφθεί το 2002.