Πτωτικά κινήθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση οι τιμές των μετοχών του

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 4.494,99

μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 39,84 μονάδες, ή ποσοστό 0,88% σε σχέση με

την προηγούμενη συνεδρίαση. Η μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή τιμή σημειώθηκε στις

4.546,83 μονάδες, ενώ η μικρότερη στις 4.488,85 μονάδες. Ο δείκτης FTSE/ΧΑΑ 20

έκλεισε στις 2.478,70 μονάδες, με πτώση κατά 1,38%. Ο δείκτης FTSE/ΧΑΑ MID 40

έκλεισε στις 658,99 μονάδες, με πτώση κατά 0,63%. Ο δείκτης της Παράλληλης

Αγοράς έκλεισε στις 946,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 2,35%. Από τις 340

μετοχές που άνοιξαν, 103 κινήθηκαν ανοδικά, 228 πτωτικά και 9 παρέμειναν

σταθερές. Από τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο

κλάδος των Ασφαλειών με ποσοστό 0,80%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε ο

κλάδος των Τραπεζών με ποσοστό 1,84%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε

116,547 δισ. δρχ. (όγκος 26.284.288 τεμαχίων). Αναλυτικότερα, τα 86,253 δισ.

δρχ. προήλθαν από την Κύρια Αγορά με συναλλαγές 19.271.650 τεμαχίων και τα

30,293 δισ. δρχ. αφορούσαν την Παράλληλη Αγορά με 7.012.638 τεμάχια. Τη

μεγαλύτερη αξία συναλλαγών παρουσίασαν ο κλάδος της Μεταλλουργίας με 10,503

δισ. δρχ. (1.131.190 τεμάχια) και ο κλάδος των Μεταλ/κών εταιρειών με 9,780

δισ. δρχ. (2.609.619 τεμάχια).