Έσπευσαν χθες κατά χιλιάδες στις νομαρχίες όλης της χώρας αυτοί που είχαν

πάρει μέρος στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για τις προσλήψεις στο

Δημόσιο για να πληροφορηθούν αν το όνομά τους περιλαμβανόταν στις καταστάσεις

των επιτυχόντων που είχαν αναρτηθεί.


Με αγωνία τα κορίτσια αναζητούν το όνομά τους στους πίνακες επιτυχόντων

ΑΥΤΟ ήταν το πρώτο βήμα. Γιατί το γεγονός ότι έπιασαν τουλάχιστον τη βάση ­

διαβατήριο για την αναγραφή του ονόματός τους στις καταστάσεις ­ δεν σημαίνει

αυτοδικαίως ότι θα διοριστούν. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΑΣΕΠ, ο ένας

στους 5 θα πάρει την άγουσα για το Δημόσιο, αφού για τις 2.353 θέσεις που

είχαν προκηρυχθεί, επιτυχόντες καταρχήν θεωρούνται οι 12.920 που συγκέντρωσαν

τη βάση.

Τις επόμενες ημέρες, ο πίνακας με τη σειρά της βαθμολογίας θα διαφοροποιηθεί

λόγω των προσαυξήσεων που δικαιούνται ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης και των ακριτικών νησιών

δικαιούνται προσαύξησης 20% εφόσον δεχθούν να μείνουν εκεί για μία 10ετία, ενώ

για την πλήρωση θέσεων σε δήμους και κοινότητες, οι για τουλάχιστον μία 5ετία

μόνιμοι κάτοικοι και δημότες τους πριμοδοτούνται με 10%.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία της βαθμολογίας που έδωσε το ΑΣΕΠ, η εικόνα

της επίδοσης των υποψηφίων του διαγωνισμού είναι βελτιωμένη σε σχέση με τον

πρώτο διαγωνισμό του ’95, ωστόσο σε ορισμένα μαθήματα τα ποσοστά της αποτυχίας

είναι πάρα πολύ υψηλά. Το ρεκόρ της αποτυχίας εμφανίζουν οι υποψήφιοι της

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την Αγροτική Τράπεζα, που στο μάθημα της

Λογιστικής απέτυχαν να πιάσουν τη βάση σε ποσοστό 94,98%.

Μεγάλη αποτυχία σημείωσαν οι ίδιοι υποψήφιοι και στο μάθημα Οικονομική με

79,46% κάτω από τη βάση.

Στην ίδια κατηγορία υποψηφίων, το 86,30% απέτυχε στο Δημόσιο Δίκαιο από τα

μαθήματα κορμού, ενώ «Βατερλώ» για τους υποψηφίους της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης αποδείχθηκε το μάθημα της Ιστορίας. Το 82,70% δεν έπιασε τη βάση.

Αντιθέτως, «συγκροτημένοι» ­ κατά την έκφραση μέλους του ΑΣΕΠ ­ εμφανίζονται

οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο μάθημα Ανάπτυξη Θέματος (σ.σ.

στην Έκθεση), αφού τα ποσοστά αποτυχίας έφθασαν μόλις στο 24,27% (για τους

υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο 46,43% και τους υποψηφίους της

Δευτεροβάθμιας στο 49,97%).

Οι τελικοί πίνακες των διοριστέων αναμένεται να δημοσιοποιηθούν σε περίπου ένα μήνα.