ΤΗ «ΛΙΣΤΑ» με τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις κρατικές τράπεζες που θα

πάρουν τον δρόμο της ιδιωτικοποίησης εντός του 1998 και στις αρχές του 1999 ­

που αποκάλυψαν χθες «Τα ΝΕΑ» ­ επιβεβαίωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας

κ. Γ. Παπαντωνίου. Από το βήμα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ο υπουργός δήλωσε

ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικνομία εντός

των επόμενων δύο ετών, ώστε στο τέλος του 1999 να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι

του προγράμματος σύγκλισης.

Για τις ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις, δηλαδή την ΟΑ, τα ΕΛΤΑ, τον ΟΣΕ και

τις Αστικές Συγκοινωνίες, ο κ. Γ. Παπαντωνίου δήλωσε ότι θα εφαρμοσθεί το

πρόγραμμα εξυγίανσής τους που προβλέπει την κατάρτιση των επιχειρησιακών

προγραμμάτων, τις μετατάξεις προσωπικού και την αναθεώρηση των κανονισμών

εργασίας καθώς και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριες και ξένες εταιρείες…

Σε ό,τι αφορά τη λίστα με τις ΔΕΚΟ και τις κρατικές τράπεζες που θα

ιδιωτικοποιηθούν περιλαμβάνει την Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης, Κεντρικής

Ελλάδος (και δεν αποκλείεται και η Ιονική), τη ΔΕΠ, τη νέα μετοχοποίηση του

ΟΤΕ, την ΕΥΔΑΠ, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, τη ΔΕΘ, την ΑΕΔΙΚ, τον

ΟΛΠ και ΟΛΘ, την Ολύμπικ Κέτερινγκ και την Ολυμπιακή Τουριστική…