«Μαχαίρι» 155 εκατ. ευρώ σε τέσσερις διοργανώσεις

» Του , ∆ηµήτρη ∆οντά   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/12/2010 07:00 |
 «Μαχαίρι»  155 εκατ. ευρώ  σε τέσσερις  διοργανώσεις
To Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου - κληρονοµιά του 2004 - αναµένεται να είναι το επίκεντρο των Μεσογειακών Αγώνων

Από τα 293,8 εκατ. ευρώ περιορίστηκε στα 139 εκατ. ο προϋπολογισµός (συνολικά)
των τεσσάρων διοργανώσεων των οποίων έχει αναλάβει η Ελλάδα µέχρι το 2013 (Μεσογειακοί, Special Olympics, Ολυµπιακοί Κωφών, Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Χάντµπολ Νέων).
Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαµβάνεται η φιλοξενία των αθλητών και συνοδών γιατους Μεσογειακούς Αγώνες. Στο συγκεκριµένο ζήτηµα τα πράγµατα εξακολουθούν να είναι ρευστά, µε το κόστος φιλοξενίας να ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ αν υιοθετηθεί η λύση των κρουαζιερόπλοιων ήνα εκτοξεύεται στα 150 εκατ. ευρώ αν προχωρήσει η κατασκευήδύο Μεσογειακών χωριών, σε Βόλο και Λάρισα.

Το ερώτηµα παραµένει και είναι ένα,µοναδικό και αµείλικτο: Σε εποχές που ο ελληνικός λαός ζει δραµατικές ηµέρες στον οικονοµικό τοµέα, µήπως τέτοιες διοργανώσεις είναι έξω από κάθε λογική περιορισµού της σπατάληςπου έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση; Η απάντηση της πλειονότητας των Ελλήνων στο παραπάνω ερώτηµα είναι σαφώς θετική. Πως, δηλαδή,δεν χρειάζεται σπατάλη ούτε ενός ευρώ στους χαλεπούς καιρούς που διανύουµε. Και µάλιστα για διοργανώσεις (Μεσογειακοί Αγώνες) οι οποίες δεν πρόκειται να προσφέρουν το παραµικρό στην τουριστική ή αθλητική προβολή τηςχώρας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, υιοθετήθηκε η άποψη πως «η Ελλάδα πρέπει να σέβεται την υπογραφή της». Και σε αυτήν τηλογική προστίθεται η φράση«ο µη σεβασµός των συµβατικών υποχρεώσεων που έχουµε αναλάβει θα αποτελούσελάθος µήνυµα στις αγορές. Θα ήταν ένα µήνυµα που θα τοεκλάµβαναν ως αδυναµία της χώρας να τηρήσει τα συµφωνηθέντα. Γι’ αυτό προχωρούµε την οργάνωση παράλληλα µε τον ριζικό οικονοµικό εξορθολογισµό τους».

Οποιαπάντωςκι ανείναιη θέση τηςκυβέρνησης,η ουσία της υπόθεσης είναι πως η Ελλάδα θα δώσει όχι λιγότερα από 160 εκατ. ευρώ – που µπορεί να ξεπεράσουν και τα 290 εκατ. – για αθλητικές διοργανώσεις περιορισµένου βεληνεκούς. ∆ιοργανώσεις που αναλήφθηκαν µε στόχο όχι το κέρδος της χώρας,αλλά το όφελος µεµονωµένων προσώπων. Και κάτι ακόµη. Τα περισσότερα από ταχρήµατα (93εκατ. συν 15 ή150 εκατ. για τη φιλοξενία) θα δαπανηθούν για την πιο απαξιωµένη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Τους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι οποίοι απειλούνται µε εξαφάνιση από τον χάρτη, από τη στιγµή που δενθα διοργανωθούν το 2013.

O αρχικός προϋπολογισµός της διοργάνωσης ήταν 174 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 93 αφορούσαν τη διοργάνωση καιτα υπόλοιπα 81 τα αθλητικάέργα.Σήµερα, ο προϋπολογισµός τωνΜεσογειακών ανέρχεται σε 92 εκατ. ευρώ (50για τη διοργάνωση και 42 για τα έργα) ενώστόχος της κυβέρνησης είναι ακόµη µεγαλύτερος περιορισµός της δαπάνης (το σύνολο να µην ξεπεράσει τα 75 εκατ. ευρώ).

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Στα 139 από 293,8 εκατ. ευρώ έχει συµπιεστεί ο προϋπολογισµός για τους Μεσογειακούς αγώνες, τα Special Olympics, την Ολυµπιάδα Κωφών και το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Χάντµπολ Νέων
ση σε Βόλο και Λάρισα, υπάρχει µια βασική προϋπόθεση: η κατασκευή των χωριών – αφού θα χρησιµοποιηθούν και στους Μεσογειακούς – για τη φιλοξενία των αθλητών.

Αν ηπαραπάνωσκέψηδεν προχωρήσει, τότε οι Ολυµπιακοί Αγώνες Κωφών θαδιοργανωθούν στηνΑθήνα και οι αθλητέςθα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Αγίου Ανδρέα.


Μεγαλύτερα τα οφέλη από την προβολή

ΜΠΟΡΕΙ Η Ελλάδα ναέχει αναλάβει τους Ολυµπιακούς ΑγώνεςΚωφών 2013, όµως παραµένειµετέωρο το αν τελικά θα τη διοργανώσει ή θα την επιστρέψει. Η οριστική απόφαση για την τύχη της διοργάνωσης αναµένεται να ληφθεί τον Ιανουάριο του 2011.

∆εν είναι λίγατα στελέχη της κυβέρνησης που υποστηρίζουν πως τα οφέλη τα οποία θα αποκοµίσει η χώρα (τουριστική και πολιτιστική προβολήκατά κύριο λόγο) θα είναιπολύ µεγαλύτερα από αυτά που θα προκύψουν από τη διοργάνωση των Μεσογειακών.

Και αυτό γιατί στους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών θα µετάσχουν τουλάχιστον 7.000 αθλητές και συνοδοί από 100 χώρες. Ο αρχικός προϋπολογισµός της διοργάνωσης ανερχόταν σε 32 εκατ. ευρώ.

Αν και ακόµη δεν έχει γίνει οριστική οικονοµοτεχνική µελέτη, εντούτοις έναενδεικτικό κόστος κυµαίνεται από τα 8έως τα 10 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των σκέψεων που είναι υπό συζήτηση, περιλαµβάνεται και η διοργάνωση των Αγώνων στον Βόλο και τη Λάρισα. Σε µια τέτοια περίπτωση, τη διοργάνωση θα αναλάβει η οργανωτική επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων (αρχίζουν λίγες ηµέρεςµετά τη λήξη των Ολυµπιακών Κωφών, τον Ιούλιο του 2013), οπότε θα υπάρξει σχετική οικονοµία.

Για να γίνει βέβαια η διοργάνω
Από τα 86 στα 26 εκατ. ευρώ!

Oσοι γνωριζουν πράγµατα και καταστάσεις, κάνουν λόγο για «σπάταλο και εξωφρενικό προϋπολογισµό της διοργάνωσης», αφού έφθανε τα 86 εκατ. ευρώ,ενώ τώρα έχει µειωθεί στα 26και γίνεται προσπάθεια γιαπεραιτέρω µείωσή του.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας απότη σηµερινή κυβέρνηση υπήρξε η σκέψη οι Αγώνες να επιστραφούν. Αυτή συνοδεύθηκε µε ένα ισχυρό συµβόλαιο, βάσει του οποίου η Ελλάδα ήταν υποχρεωµένη να καταβάλει εγγυήσεις µέχρι το ύψος των 86 εκατ. ευρώ. «Ηταν µια αποικιοκρατική σύµβαση» ανέφερε κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης.

Η σύµβαση επαναδιαπραγµατεύτηκε, οι ρήτρες περιορίσθηκαν στα 26εκατ. ευρώ και, όπως τονίζεται αρµοδίως «και µε αυτό το ποσό οι Αγώνες θα είναι πολύ καλοί».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛΝΕΩΝ 2011. Ηδιοργάνωσηαυτή θα γίνει το ερχόµενο καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Ο αρχικός προϋπολογισµός ήταν στα 1.800.000 ευρώ. Περιορίσθηκε όµως αισθητά καιη διοργάνωση δεν θακοστίσει περισσότερο από 900.000 έως 1.000.000 ευρώ.


Αίνιγµα τα Χωριά αθλητών και συνοδών

Το ποσο των 42 εκατ.

ευρώ που αφορά τα έργα θα δαπανηθεί κατά κύριο λόγο στη συντήρηση και αναβάθµιση υπαρχουσών εγκαταστάσεων, ενώ θα κατασκευαστούν κλειστό γυµναστήριο για το χάντµπολ στην Καρδίτσα, οι εγκαταστάσεις της ιστιοπλοΐας στον Βόλο και το κωπηλατοδρόµιο στη λίµνη Κάρλα – παρότι οι πιθανότητες να µην προχωρήσει η κατασκευή του κωπηλατοδροµίου είναι περισσότερες αυτή τη στιγµή.

Ζητούµενο για τη διοργάνωση αποτελούν τα Μεσογειακά Χωριά, στα οποία θα φιλοξενηθούν οι αθλητές και οι συνοδοί.

Συγκεκριµένα, η πρόβλεψη αφορά την κατασκευή δύο Χωριών: στον Βόλο για 4.500 αθλητές και στη Λάρισα για 1.500 αθλητές. Ο προϋπολογισµός του έργου για τα δύο Χωριά είναι της τάξης των 150 εκατ. ευρώ. Η αρχική πρόβλεψη ήταν το έργο να γίνει µε τη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

και µετά το πέρας των Αγώνων τα σπίτια να αποδοθούν σε δικαιούχους του Οργανισµού.

∆εδοµένου όµως πως ο ΟΕΚ βρίσκεται σε δεινή οικονοµική κατάσταση (είναι χρεωµένος), εφόσον προχωρήσει η κατασκευή των Μεσογειακών Χωριών, το κόστος για την κατασκευή θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό των Αγώνων.

Ζητούµενο επίσης που αφορά το Μεσογειακό Χωριό, είναι αν το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την έναρξη των Αγώνων είναι αρκετό ώστε να έχει κατασκευαστεί. Η πρόβλεψη αναφέρει πως αν το έργο δηµοπρατηθεί µέχρι τον Φεβρουάριο του 2011, τότε µπορεί να είναι έτοιµο εγκαίρως.

Με αυτά τα δεδοµένα, η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη φιλοξενία των αθλητών και των συνοδών. Και µια από αυτές είναι η φιλοξενία τους σε κρουαζιερόπλοια. Το κόστος υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ. Η Οργανωτική Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα θετικά και αρνητικά και των δύο περιπτώσεων.

Αν προχωρήσει η κατασκευή των δύο Χωριών, τότε θα υπάρξει αναθέρµανση της οικοδοµικής και οικονοµικής δραστηριότητας στη Θεσσαλία, ενώ έπειτα από 3 χρόνια τα σπίτια θα αποδοθούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Αυτά είναι τα θετικά. Το αρνητικό είναι το υπερβολικό κόστος. Η λύση των κρουαζιερόπλοιων είναι φθηνότερη οικονοµικά, αλλά µετά το τέλος των Αγώνων δεν αφήνει τίποτα στις διοργανώτριες πόλεις από πλευράς υποδοµής.