ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 09:17 |

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 09. Ιανουαρίου  2017 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 57.900,00  συναλλαγή  που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις