12ο συνεδριο ΝΔ

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας