ΦΠΑ

27 Μαρτίου 202024 Μαρτίου 202028 Ιανουαρίου 202023 Ιανουαρίου 202005 Δεκεμβρίου 201904 Δεκεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201914 Νοεμβρίου 201904 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201925 Οκτωβρίου 201924 Οκτωβρίου 201921 Οκτωβρίου 201915 Οκτωβρίου 201902 Οκτωβρίου 201901 Οκτωβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201905 Σεπτεμβρίου 201902 Αυγούστου 201920 Ιουλίου 201906 Ιουνίου 201928 Μαΐου 201914 Μαΐου 201913 Μαΐου 201908 Μαΐου 2019