ΦΠΑ

21 Ιουλίου 202308 Ιουλίου 202309 Μαΐου 202308 Μαΐου 202302 Μαΐου 202306 Απριλίου 202330 Μαρτίου 202322 Μαρτίου 202312 Ιανουαρίου 202329 Δεκεμβρίου 202228 Δεκεμβρίου 202230 Νοεμβρίου 202215 Νοεμβρίου 202214 Νοεμβρίου 202214 Οκτωβρίου 202218 Αυγούστου 202227 Ιουνίου 202209 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202231 Μαΐου 202218 Μαΐου 202220 Απριλίου 202207 Απριλίου 202201 Απριλίου 202209 Φεβρουαρίου 202212 Ιανουαρίου 202211 Ιανουαρίου 202208 Δεκεμβρίου 202130 Σεπτεμβρίου 202113 Απριλίου 202130 Δεκεμβρίου 202014 Δεκεμβρίου 202012 Οκτωβρίου 2020