ΦΠΑ

13 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201815 Σεπτεμβρίου 201806 Αυγούστου 201819 Δεκεμβρίου 201701 Δεκεμβρίου 2017