Τσίπρας

19 Σεπτεμβρίου 202214 Ιουλίου 202222 Ιανουαρίου 202204 Ιουλίου 202111 Ιουνίου 202105 Ιουνίου 202108 Μαΐου 202107 Μαΐου 202106 Μαΐου 202102 Μαΐου 202117 Απριλίου 202116 Απριλίου 202109 Απριλίου 202103 Απριλίου 202118 Μαρτίου 202128 Φεβρουαρίου 202124 Φεβρουαρίου 202110 Φεβρουαρίου 202109 Φεβρουαρίου 202108 Φεβρουαρίου 202107 Φεβρουαρίου 202127 Ιανουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202120 Ιανουαρίου 202115 Ιανουαρίου 202113 Ιανουαρίου 202108 Ιανουαρίου 202106 Ιανουαρίου 202123 Δεκεμβρίου 2020