Τσίπρας

29 Μαρτίου 202028 Μαρτίου 202025 Μαρτίου 202023 Μαρτίου 202016 Μαρτίου 202005 Μαρτίου 202004 Μαρτίου 202002 Μαρτίου 202019 Φεβρουαρίου 202018 Φεβρουαρίου 202017 Φεβρουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 202014 Φεβρουαρίου 202006 Φεβρουαρίου 202004 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202025 Ιανουαρίου 202005 Ιανουαρίου 202012 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201905 Δεκεμβρίου 201902 Δεκεμβρίου 201928 Νοεμβρίου 201926 Νοεμβρίου 201921 Νοεμβρίου 201912 Νοεμβρίου 201904 Νοεμβρίου 201924 Οκτωβρίου 201922 Οκτωβρίου 201909 Οκτωβρίου 201906 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 2019