Τσίπρας

13 Νοεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 201808 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201826 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201821 Οκτωβρίου 201820 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201815 Σεπτεμβρίου 2018