τέλη κυκλοφορίας

22 Μαΐου 202105 Μαΐου 202108 Μαρτίου 202101 Μαρτίου 202127 Φεβρουαρίου 202125 Φεβρουαρίου 202124 Φεβρουαρίου 202109 Φεβρουαρίου 202125 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202023 Νοεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202023 Οκτωβρίου 202003 Ιουλίου 202030 Ιουνίου 202013 Ιουνίου 202011 Ιουνίου 202001 Ιανουαρίου 202019 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 201907 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201928 Οκτωβρίου 201920 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201915 Οκτωβρίου 201915 Σεπτεμβρίου 201926 Αυγούστου 201902 Αυγούστου 201915 Απριλίου 201929 Ιανουαρίου 201911 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201826 Δεκεμβρίου 2018