συγκρουσεις

29 Νοεμβρίου 202118 Αυγούστου 202131 Δεκεμβρίου 202028 Σεπτεμβρίου 202012 Ιουνίου 202018 Νοεμβρίου 201918 Οκτωβρίου 201924 Φεβρουαρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201816 Ιουλίου 201825 Ιουνίου 201801 Φεβρουαρίου 201819 Ιουλίου 201730 Ιουλίου 201616 Ιουλίου 201611 Ιουλίου 201608 Ιουλίου 201603 Φεβρουαρίου 201604 Νοεμβρίου 201501 Σεπτεμβρίου 201531 Αυγούστου 201511 Αυγούστου 201521 Ιουνίου 201511 Μαΐου 201523 Ιανουαρίου 201503 Δεκεμβρίου 201403 Νοεμβρίου 201429 Οκτωβρίου 201414 Οκτωβρίου 201421 Σεπτεμβρίου 201418 Ιουλίου 201403 Ιουνίου 2014