πρόστιμα

31 Μαρτίου 202024 Φεβρουαρίου 202006 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202020 Ιανουαρίου 202018 Ιανουαρίου 202022 Δεκεμβρίου 201926 Νοεμβρίου 201924 Νοεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201918 Νοεμβρίου 201914 Νοεμβρίου 201911 Νοεμβρίου 201928 Οκτωβρίου 201927 Οκτωβρίου 201920 Οκτωβρίου 201913 Οκτωβρίου 201912 Οκτωβρίου 201928 Σεπτεμβρίου 201914 Αυγούστου 201908 Αυγούστου 201915 Μαΐου 201909 Μαΐου 201921 Απριλίου 2019