πρόστιμα

15 Μαΐου 201909 Μαΐου 201921 Απριλίου 201927 Φεβρουαρίου 201925 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201912 Ιανουαρίου 201912 Δεκεμβρίου 201830 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201824 Νοεμβρίου 201823 Οκτωβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201821 Αυγούστου 2018