πρόστιμα

20 Ιουνίου 202220 Μαΐου 202214 Απριλίου 202208 Απριλίου 202231 Ιανουαρίου 202225 Ιανουαρίου 202217 Ιανουαρίου 202205 Ιανουαρίου 202230 Δεκεμβρίου 202124 Δεκεμβρίου 202107 Σεπτεμβρίου 202131 Αυγούστου 202116 Αυγούστου 202114 Ιουνίου 202105 Ιουνίου 202119 Απριλίου 202112 Φεβρουαρίου 202108 Φεβρουαρίου 202103 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202124 Ιανουαρίου 202104 Ιανουαρίου 202130 Δεκεμβρίου 202020 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202028 Νοεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202024 Νοεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202006 Νοεμβρίου 2020