πλεόνασμα

19 Ιανουαρίου 202114 Φεβρουαρίου 202018 Ιανουαρίου 202026 Νοεμβρίου 201918 Νοεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201903 Νοεμβρίου 201910 Οκτωβρίου 201907 Οκτωβρίου 201904 Αυγούστου 201908 Ιουλίου 201911 Ιουνίου 201915 Μαΐου 201908 Ιανουαρίου 201923 Δεκεμβρίου 201817 Δεκεμβρίου 201822 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201824 Αυγούστου 201823 Οκτωβρίου 201714 Ιουλίου 201723 Ιουνίου 201716 Μαΐου 201703 Απριλίου 201726 Φεβρουαρίου 201724 Φεβρουαρίου 201701 Φεβρουαρίου 201613 Ιανουαρίου 201612 Ιανουαρίου 201613 Νοεμβρίου 201501 Σεπτεμβρίου 201511 Ιουνίου 201517 Νοεμβρίου 201413 Νοεμβρίου 201409 Οκτωβρίου 201406 Οκτωβρίου 2014