Παρίσι

14 Νοεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201818 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201824 Αυγούστου 201823 Αυγούστου 201821 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201816 Ιουλίου 201828 Μαΐου 201827 Μαΐου 201813 Μαΐου 201814 Μαρτίου 201812 Μαρτίου 2018