Ουγγαρία

15 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201816 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201824 Αυγούστου 201822 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201829 Ιουλίου 201826 Ιουλίου 2018