Νίκος Αναστασιάδης

15 Νοεμβρίου 202211 Νοεμβρίου 202223 Σεπτεμβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 202202 Σεπτεμβρίου 202230 Ιουνίου 202206 Μαΐου 202214 Μαρτίου 202221 Φεβρουαρίου 202206 Ιανουαρίου 202207 Δεκεμβρίου 202119 Οκτωβρίου 202101 Οκτωβρίου 202121 Σεπτεμβρίου 202109 Σεπτεμβρίου 202125 Αυγούστου 202129 Απριλίου 202126 Απριλίου 202121 Απριλίου 202116 Απριλίου 202109 Απριλίου 202105 Απριλίου 202101 Απριλίου 202108 Μαρτίου 202105 Μαρτίου 202104 Μαρτίου 202118 Φεβρουαρίου 202109 Φεβρουαρίου 202102 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202111 Ιανουαρίου 202131 Δεκεμβρίου 202018 Δεκεμβρίου 202002 Δεκεμβρίου 2020