Μόναχο

21 Σεπτεμβρίου 202019 Νοεμβρίου 201904 Νοεμβρίου 201921 Φεβρουαρίου 201928 Σεπτεμβρίου 201821 Μαρτίου 201821 Οκτωβρίου 201713 Ιουνίου 201708 Δεκεμβρίου 201617 Σεπτεμβρίου 201628 Ιουλίου 201625 Ιουλίου 201623 Ιουλίου 201622 Ιουλίου 201610 Μαΐου 201613 Φεβρουαρίου 201601 Ιανουαρίου 201625 Νοεμβρίου 201519 Σεπτεμβρίου 201501 Σεπτεμβρίου 201522 Οκτωβρίου 2014