Μελίνα Μερκούρη

02 Σεπτεμβρίου 202114 Απριλίου 202122 Σεπτεμβρίου 202018 Οκτωβρίου 201917 Οκτωβρίου 201902 Αυγούστου 201928 Φεβρουαρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201806 Μαρτίου 201730 Απριλίου 201523 Απριλίου 201510 Νοεμβρίου 201415 Ιουλίου 201407 Μαρτίου 201427 Φεβρουαρίου 201413 Αυγούστου 201326 Μαρτίου 2013