Κώστας Καραμανλής

16 Ιανουαρίου 202017 Δεκεμβρίου 201902 Δεκεμβρίου 201906 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201925 Οκτωβρίου 201911 Οκτωβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201907 Ιουλίου 201930 Ιουνίου 201929 Ιουνίου 201928 Ιουνίου 201927 Ιουνίου 201926 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201930 Μαΐου 201926 Μαΐου 201919 Μαΐου 201919 Απριλίου 2019