Κύπελλο Ελλάδος

22 Απριλίου 202118 Ιανουαρίου 202105 Ιανουαρίου 202130 Αυγούστου 202024 Ιουνίου 202020 Φεβρουαρίου 202008 Μαρτίου 201921 Μαρτίου 201723 Οκτωβρίου 201629 Μαρτίου 201610 Φεβρουαρίου 201604 Φεβρουαρίου 201615 Ιανουαρίου 201629 Οκτωβρίου 201503 Μαρτίου 201512 Σεπτεμβρίου 201419 Ιουνίου 201424 Απριλίου 201423 Απριλίου 201417 Απριλίου 201414 Απριλίου 201412 Φεβρουαρίου 201430 Ιανουαρίου 201415 Ιανουαρίου 201404 Δεκεμβρίου 201331 Οκτωβρίου 201330 Οκτωβρίου 201325 Σεπτεμβρίου 2013