καταστροφές

27 Ιανουαρίου 202130 Δεκεμβρίου 202014 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202029 Σεπτεμβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 202020 Σεπτεμβρίου 202019 Σεπτεμβρίου 202018 Σεπτεμβρίου 202006 Ιουλίου 202020 Απριλίου 202009 Ιανουαρίου 202025 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201914 Οκτωβρίου 201912 Ιουλίου 201911 Ιουλίου 201907 Απριλίου 201928 Φεβρουαρίου 201907 Δεκεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201826 Ιουλίου 201810 Οκτωβρίου 201626 Αυγούστου 201624 Αυγούστου 201607 Ιουλίου 201602 Ιουνίου 201618 Απριλίου 201605 Απριλίου 2016