καρκίνος

12 Νοεμβρίου 202125 Οκτωβρίου 202119 Οκτωβρίου 202118 Οκτωβρίου 202113 Οκτωβρίου 202107 Σεπτεμβρίου 202105 Αυγούστου 202105 Ιουλίου 202104 Ιουλίου 202118 Ιουνίου 202110 Μαΐου 202106 Μαΐου 202127 Απριλίου 202117 Απριλίου 202111 Απριλίου 202115 Μαρτίου 202124 Φεβρουαρίου 202114 Φεβρουαρίου 202105 Φεβρουαρίου 202104 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202110 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202007 Σεπτεμβρίου 202027 Ιουλίου 202017 Ιουλίου 202023 Ιουνίου 202001 Ιουνίου 202006 Απριλίου 202004 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 2020