καρκίνος

23 Ιουνίου 202001 Ιουνίου 202006 Απριλίου 202004 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202001 Φεβρουαρίου 202029 Νοεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201912 Νοεμβρίου 201911 Νοεμβρίου 201922 Οκτωβρίου 201912 Οκτωβρίου 201908 Οκτωβρίου 201906 Οκτωβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201901 Αυγούστου 201922 Ιουλίου 2019