ιδιωτικοποιήσεις

16 Ιουλίου 202015 Ιουλίου 202014 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201815 Μαΐου 201709 Μαΐου 201719 Απριλίου 201713 Απριλίου 201706 Μαρτίου 201717 Φεβρουαρίου 201725 Νοεμβρίου 201606 Οκτωβρίου 201604 Οκτωβρίου 201614 Σεπτεμβρίου 201631 Μαΐου 201624 Μαΐου 201623 Μαΐου 201610 Απριλίου 201601 Απριλίου 201616 Φεβρουαρίου 201626 Δεκεμβρίου 201521 Δεκεμβρίου 201511 Δεκεμβρίου 201516 Οκτωβρίου 201505 Οκτωβρίου 201531 Αυγούστου 201516 Ιουνίου 201505 Ιουνίου 201515 Μαΐου 201520 Απριλίου 201515 Απριλίου 201517 Μαρτίου 201505 Μαρτίου 201527 Ιανουαρίου 201503 Δεκεμβρίου 2013