θερμοκρασία

27 Μαΐου 202116 Απριλίου 202126 Οκτωβρίου 202029 Σεπτεμβρίου 202020 Ιουλίου 202010 Ιουνίου 202008 Μαΐου 202031 Ιανουαρίου 202020 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201917 Οκτωβρίου 201912 Οκτωβρίου 201929 Σεπτεμβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201902 Αυγούστου 201929 Ιουνίου 201921 Ιουνίου 201928 Μαΐου 201920 Μαΐου 201912 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201901 Φεβρουαρίου 201912 Ιανουαρίου 201905 Ιανουαρίου 201902 Δεκεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201803 Οκτωβρίου 201814 Αυγούστου 201820 Ιουνίου 201720 Μαρτίου 201719 Ιανουαρίου 201723 Νοεμβρίου 201622 Ιανουαρίου 201523 Οκτωβρίου 2014