Ηράκλειο

16 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201816 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201829 Αυγούστου 201828 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 201823 Αυγούστου 201821 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201804 Αυγούστου 201830 Ιουνίου 201812 Μαΐου 201811 Μαΐου 201802 Μαΐου 201824 Φευρουαρίου 201818 Ιανουαρίου 201815 Δεκεμβρίου 2017