Ευρωβουλή

22 Απριλίου 202111 Νοεμβρίου 202009 Ιουλίου 202014 Φεβρουαρίου 202019 Σεπτεμβρίου 201914 Ιουλίου 201928 Μαΐου 201927 Μαΐου 201911 Απριλίου 201927 Μαρτίου 201920 Μαρτίου 201918 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201931 Ιανουαρίου 201902 Οκτωβρίου 201815 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201830 Νοεμβρίου 201702 Φεβρουαρίου 201723 Νοεμβρίου 201613 Σεπτεμβρίου 201624 Ιουνίου 201515 Ιουνίου 201519 Μαΐου 201529 Απριλίου 201530 Μαρτίου 201517 Σεπτεμβρίου 201401 Ιουλίου 201429 Ιανουαρίου 2014