εξαγωγές

23 Ιουνίου 202123 Μαΐου 202124 Μαρτίου 202112 Μαρτίου 202110 Μαρτίου 202109 Φεβρουαρίου 202108 Ιανουαρίου 202111 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202028 Ιουλίου 202005 Ιουνίου 202020 Απριλίου 202011 Μαΐου 201909 Μαΐου 201908 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201901 Ιανουαρίου 201912 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201821 Αυγούστου 201821 Απριλίου 201704 Ιουλίου 201605 Μαΐου 201615 Απριλίου 201604 Απριλίου 201520 Φεβρουαρίου 201524 Δεκεμβρίου 201418 Δεκεμβρίου 201408 Δεκεμβρίου 2014