εξαγωγές

08 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201901 Ιανουαρίου 201912 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201821 Αυγούστου 2018