Σημαντική ενίσχυση εμφάνισε η παρουσία ελληνικών προϊόντων στη γαλλική αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Όπως μαρτυρούν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε και εξειδίκευσε το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία βγήκαν ενισχυμένες κατά 37,7% και διαμορφώθηκαν σε 531 εκατ. ευρώ. Από την άλλη μεριά, οι εισαγωγές προερχόμενων από τη Γαλλία προϊόντων εν πολλοίς ήταν αμετάβλητες σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,08% σε απόλυτα νούμερα και διαμορφώθηκαν σε 611 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα για την Ελλάδα βελτιώθηκε εξίσου σημαντικά, κατά 146 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 79 εκατ. ευρώ.

Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Η θεαματική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία κατά το α΄ τρίμηνο του 2021 οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών των συσκευασμένων φαρμάκων, η οποία έφτασε τα 302 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία με αύξηση 80% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2020, καταλαμβάνοντας σε μερίδιο περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών της χώρας μας προς τη Γαλλία (57%).

Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό με ύψος εξαγωγών 22,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% και μερίδιο 4,3%, οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο με αξία 19 εκατ. ευρώ και μερίδιο 3,6%, έχοντας καταγράψει αύξηση κατά 25% και το τεχνητό κορούνδιο (ΚΣΟ 2818) με αξία εξαγωγών 11,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη εντυπωσιακά κατά 187% και μερίδιο 2,2%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο με αξία εξαγωγών 11 εκατ. ευρώ, αύξηση 24% και μερίδιο 2%.

Από τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τυριών κατά 68% και αξία 7,8 εκατ. ευρώ, διατηρημένων λαχανικών κατά 37,6% (αξία 3,9 εκατ. ευρώ), ελαιολάδου κατά 34% (αξία 3,1 εκατ. ευρώ) και γιαουρτιών κατά 16% (αξία 3,1 εκατ. ευρώ)

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές εμπιστευτικών προϊόντων κατά 23%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκατ. ευρώ.

Συνολικά τα 20 πρώτα σε εξαγωγές προϊόντα που αποτελούν το 83% του συνόλου των εξαγωγών, κατέγραψαν αύξηση κατά 64%.

Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία

Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν τα φάρμακα με μερίδιο 10% και αξία 157 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία κατέγραψαν σημαντική αύξηση 53% και διαμορφώθηκαν σε 39 εκατ. ευρώ (μερίδιο 6,5%), τα νωπά κρέατα βοοειδών που μειώθηκαν επίσης εντυπωσιακά κατά 24% και διαμορφώθηκαν σε αξία σε 32 εκατ. ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς ή μακιγιάζ με μερίδιο 4,6% και αξία 28 εκατ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 53%.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα καταλαμβάνοντας μερίδιο 4,3%, με αξία εισαγωγών 26 εκατ. ευρώ και αύξηση 8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης από τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία. Παρατηρώντας τους πίνακες, διαπιστώνει κανείς ότι τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η χώρα μας το α΄ τρίμηνο 2021 αντιστοιχούν στο 50,8% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία, ενώ τα 20 πρώτα σε εξαγωγές ελληνικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 83,4% του συνόλου.

Πηγή: ΟΤ