δημοψήφισμα

28 Ιουνίου 202122 Μαΐου 202108 Μαρτίου 202124 Ιανουαρίου 202105 Νοεμβρίου 202004 Αυγούστου 202015 Ιανουαρίου 202018 Οκτωβρίου 201921 Αυγούστου 201924 Απριλίου 201912 Απριλίου 201924 Μαρτίου 201914 Μαρτίου 201928 Ιανουαρίου 201918 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201913 Ιανουαρίου 201912 Δεκεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201820 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 2018