Δημοκρατικοί

08 Ιανουαρίου 202121 Δεκεμβρίου 202009 Οκτωβρίου 202018 Αυγούστου 202005 Φεβρουαρίου 202015 Δεκεμβρίου 201902 Δεκεμβρίου 201919 Οκτωβρίου 201913 Σεπτεμβρίου 201915 Φεβρουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201811 Δεκεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201812 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201803 Αυγούστου 201809 Φεβρουαρίου 201813 Οκτωβρίου 201709 Οκτωβρίου 201715 Ιουνίου 201701 Νοεμβρίου 201610 Οκτωβρίου 201602 Σεπτεμβρίου 201627 Ιουλίου 201628 Απριλίου 201627 Απριλίου 201628 Μαρτίου 201612 Φεβρουαρίου 201602 Φεβρουαρίου 201614 Οκτωβρίου 201501 Αυγούστου 201530 Απριλίου 2015