Δημοκρατικοί

15 Φεβρουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201811 Δεκεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201812 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201803 Αυγούστου 2018