ΔΕΗ

14 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201830 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201813 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201829 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201802 Μαΐου 201820 Δεκεμβρίου 201719 Δεκεμβρίου 201717 Δεκεμβρίου 201706 Δεκεμβρίου 201724 Νοεμβρίου 201716 Νοεμβρίου 2017