ΔΕΗ

10 Μαΐου 201906 Μαΐου 201903 Μαΐου 201925 Απριλίου 201924 Απριλίου 201918 Απριλίου 201911 Απριλίου 201921 Μαρτίου 201920 Μαρτίου 201919 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201926 Φεβρουαρίου 201919 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201911 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201922 Ιανουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201907 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201928 Δεκεμβρίου 201819 Δεκεμβρίου 2018