ΔΕΗ

15 Νοεμβρίου 202203 Οκτωβρίου 202225 Σεπτεμβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 202216 Σεπτεμβρίου 202201 Σεπτεμβρίου 202203 Αυγούστου 202206 Μαΐου 202203 Μαΐου 202228 Απριλίου 202223 Απριλίου 202212 Απριλίου 202208 Απριλίου 202206 Απριλίου 202205 Απριλίου 202225 Ιανουαρίου 202229 Δεκεμβρίου 202115 Νοεμβρίου 202129 Οκτωβρίου 202126 Οκτωβρίου 202119 Οκτωβρίου 202118 Οκτωβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202128 Σεπτεμβρίου 202127 Σεπτεμβρίου 202124 Σεπτεμβρίου 202119 Αυγούστου 202104 Αυγούστου 202103 Αυγούστου 2021