Το ανασυγκροτημένο επιχειρηματικό πλάνο και τους αναπτυξιακούς στόχους του Ομίλου ΔΕΗ παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Στάσσης στο πλαίσιο του Capital Markets Day 2024, το οποίο πραγματοποιείται στο Λονδίνο. Υγιής οικονομική ανάπτυξη, πελατοκεντρική φιλοσοφία και πιο αποδοτικές επενδύσεις είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται το νέο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο επιδιώκει να μετατρέψει τη ΔΕΗ σε έναν διεθνοποιημένο όμιλο με ηγετική θέση στην καθαρή ενέργεια, τις κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χτίζοντας πάνω στις σταθερές βάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και το ασταθές περιβάλλον, ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με τον μετασχηματισμό του, βάζοντας υψηλούς στόχους για τα επόμενα τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2024 και 2026 η ΔΕΗ στοχεύει στην ετήσια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18% παρά την παράλληλη απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2026, καθώς και στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, οι οποίες θα αποτελούν παραπάνω από τα 2/3 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2026 από 43% σήμερα και επενδύσεις σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να έχει 8,9 GW εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ το 2026.

Επιπλέον, θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις €9 δισ., κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ΔΕΗ και δανεισμό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλισθεί. Επόμενος στόχος η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται. Επιπλέον, θα επιχειρήσει είσοδο σε νέες συναφείς αγορές, όπως τα δίκτυα οπτικών ινών, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ηλεκτροκίνηση. Θα επενδύσει περισσότερο στη βιώσιμη ανάπτυξη με μείωση έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% (Scope 1 και 2, 3 (cat.3)) και μείωση κατά 42% των εκπομπών του Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021, καθώς και στόχο για μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040.

Έχοντας φτάσει τον στόχο για ΕΒΙΤDA €1,5 δισ. 2 χρόνια νωρίτερα από το προηγούμενο Στρατηγικό Σχέδιο, ο Όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει τα επόμενα χρόνια αύξηση EBITDA κατά 15% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του ομίλου αναμένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (μια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026). Για το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA €3 δισ. περίπου. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, ο δείκτης Καθαρού Χρέους/EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,3x, δηλαδή σε επίπεδα κάτω από το ανώτατο όριο του 3,5x που έχει θέσει η Διοίκηση. Επίσης, θα πραγματοποιήσει επαναφορά της μερισματικής πολιτικής μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, με διανομή μερίσματος κάθε χρόνο ξεκινώντας από το 35%- επί των καθαρών κερδών και αυξάνοντας το μέχρι το 55%.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε πως, «ο νέος Όμιλος ΔΕΗ που οραματιζόμαστε είναι διεθνοποιημένος, αναπτυξιακός, υγιής, πελατοκεντρικός και σύγχρονος για να δημιουργεί βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η τριετία 2024-2026 θα είναι μία τριετία επενδύσεων, ύψους €9 δισ., οι οποίες θα δημιουργήσουν αξία για τον Όμιλο και υπεραξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζομένους και το περιβάλλον, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο, ο Όμιλος ΔΕΗ τοποθετείται στρατηγικά στην πράσινη μετάβαση. Δημιουργούμε τις πράσινες υποδομές και τα εργαλεία ώστε οι πελάτες μας να εκμεταλλευτούν τα οφέλη του πράσινου ενεργειακού μέλλοντος και τις δυνατότητές που δημιουργεί η εποχή του νέου εξηλεκτρισμού. Επιδιώκουμε σταθερά να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών, όχι από συνήθεια, αλλά επειδή είμαστε η πιο σύγχρονη και πιο φιλική στο περιβάλλον και στους καταναλωτές εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή μας. Η κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που πρωταγωνιστεί στο πολύ ανταγωνιστικό διεθνές ενεργειακό περιβάλλον. Χτίζουμε πάνω σε όσα καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και την αναγέννηση της επιχείρησης. Μεγαλώνουμε με συνέπεια και οικονομική σύνεση για να διασφαλίσουμε ότι ο Όμιλος ΔΕΗ θα επιτελεί αποτελεσματικά τον κρίσιμο ρόλο του σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία».