Βενεζουέλα

08 Νοεμβρίου 201812 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201831 Αυγούστου 201829 Αυγούστου 201826 Αυγούστου 201825 Αυγούστου 201822 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201805 Αυγούστου 201825 Μαΐου 201822 Μαΐου 201821 Μαΐου 201819 Απριλίου 201813 Απριλίου 201821 Φευρουαρίου 201808 Φευρουαρίου 201802 Φευρουαρίου 2018