αύξηση

20 Απριλίου 202113 Απριλίου 202108 Απριλίου 202107 Απριλίου 202101 Απριλίου 202124 Μαρτίου 202117 Μαρτίου 202111 Μαρτίου 202123 Φεβρουαρίου 202103 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202129 Ιανουαρίου 202127 Ιανουαρίου 202121 Ιανουαρίου 202111 Ιανουαρίου 202108 Ιανουαρίου 202124 Δεκεμβρίου 202009 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202012 Οκτωβρίου 202008 Οκτωβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202015 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202030 Ιουλίου 202020 Ιουλίου 202002 Ιουλίου 202030 Ιανουαρίου 202020 Νοεμβρίου 201909 Οκτωβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201916 Αυγούστου 2019