αύξηση

21 Ιουλίου 202220 Ιουνίου 202202 Ιουνίου 202231 Μαΐου 202221 Απριλίου 202214 Μαρτίου 202211 Μαρτίου 202213 Ιανουαρίου 202212 Ιανουαρίου 202206 Ιανουαρίου 202231 Δεκεμβρίου 202130 Δεκεμβρίου 202109 Νοεμβρίου 202104 Νοεμβρίου 202103 Νοεμβρίου 202102 Νοεμβρίου 202126 Οκτωβρίου 202121 Οκτωβρίου 202121 Σεπτεμβρίου 202108 Σεπτεμβρίου 202107 Σεπτεμβρίου 202127 Αυγούστου 202120 Αυγούστου 202120 Απριλίου 202113 Απριλίου 202108 Απριλίου 202107 Απριλίου 202101 Απριλίου 202124 Μαρτίου 202117 Μαρτίου 202111 Μαρτίου 202123 Φεβρουαρίου 202103 Φεβρουαρίου 2021