αστυνομική επιχείρηση

11 Μαρτίου 202117 Σεπτεμβρίου 202004 Φεβρουαρίου 202012 Νοεμβρίου 201916 Οκτωβρίου 201908 Δεκεμβρίου 201617 Σεπτεμβρίου 201626 Δεκεμβρίου 201510 Δεκεμβρίου 201521 Ιουνίου 201521 Μαΐου 201524 Απριλίου 201508 Απριλίου 201530 Μαρτίου 201519 Σεπτεμβρίου 201429 Μαΐου 2014