Αλεξανδρούπολη

15 Μαρτίου 201908 Μαρτίου 201921 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201913 Δεκεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201831 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 2018