Τώρα όσο ποτέ είναι η ευκαιρία για μια συνολική επανεκκίνηση του κράτους και του σχεδιασμού και με γνώμονα τις νέες πλέον κλιματικές μεταβολές. Οι τραγικές όψεις των νέων φαινομένων αποσταθεροποιούν κάθε έννοια κανονικότητας και εύρυθμης λειτουργίας των όρων ζωής. Η θωράκιση και η επανασυγκρότηση του όλου μηχανισμού είναι επιτακτική σε τέτοιο βαθμό που αδιαίρετα συνδέεται με την ασφάλεια των πολιτών.

Η όλη επανασχεδίαση, ακόμη και με όρους σοκ και δέους ή και γκρεμίσματος για παλιές και παρωχημένες δομές και μέριμνες, θα πρέπει να έχει τρία επιτελικά σημεία. Την αποφασιστική χάραξη από την κυβέρνηση των διακριτών ρόλων των εξουσιών αλλά και των αλληλοτεμνόμενων αρμοδιοτήτων με ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο και με σύμμαχα όλα τα νέα μέσα και της τεχνολογίας. Τη σοβαρή εμπλοκή του πρώτου και του δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ξεχωριστή και επιμέρους Πολιτική Προστασία για τις γεωγραφικές περιοχές και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά.

Το νέο πλαίσιο όρων, κανόνων και οδηγιών που θα οφείλει η κοινωνία των πολιτών να εφαρμόζει σε περιπτώσεις όξυνσης των φαινομένων. Η συνολική πολιτική συναίνεση είναι προϋπόθεση και προφανώς σε όλα τα νέα δεδομένα δεν χωρούν μικροπολιτικές και λαϊκισμοί. Είμαστε σε μια εντελώς νέα φάση ως κοινωνία και ως κράτος. Κάθε εργαλείο ή αντίληψη προηγούμενης κατάστασης δεν έχει κανένα νόημα στη νέα συνθήκη. Μόνο σχέδιο και ταχύτητα τώρα.