Κληρώνει εντός της χρονιάς το μέλλον του πολύκροτου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed.

Το mega project, που αποσκοπεί στη μεταφορά ποσοτήτων από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Ιταλίας, είχε χάσει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο τη γεωπολιτική στήριξη των ΗΠΑ, αλλά οι μέτοχοι της κοινοπραξίας του EastMed συνέχισαν κανονικά την ωρίμαση του έργου.

Μάλιστα οι ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων και Edison που είναι οι μέτοχοι της ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – Poseidon είναι πολύ πιθανόν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους να λάβουν και την τελική επενδυτική απόφαση για τον αγωγό.

Η κοινοπραξία δείχνει να τρέχει κανονικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες και τις διάφορες μελέτες ποντάροντας στην υλοποίησή του καθώς θεωρείται το πλέον ώριμο έργο σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά projects.

Στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων, η εταιρεία που ανήκει κατά 65% στην ΕΔΕΥΕΠ και κατά 35% στην Helleniq Energy, υπογραμμίζει: «Το έργο του αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) είναι επί του παρόντος το πιο ώριμο έργο που συνδέει τις πηγές φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου, παρέχοντας μια επιλογή πολλαπλών πηγών».

Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει 20 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου στη λεκάνη Levantine (Κύπρος και Ισραήλ) στην Ελλάδα και, σε συνδυασμό με τους αγωγούς Poseidon και IGB, στην Ιταλία και τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιπροσθέτως ο αγωγός έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ (PCI) αλλά και στο αναπτυξιακό σχέδιο TYNDP του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG).

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων τονίζει λοιπόν τη βασική μελέτη σχεδιασμού του έργου (FEED), λέγοντας πως «το έργο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και η τρέχουσα φάση FEED ενδέχεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2023».

Οι ενέργειες

Επιπροσθέτως η ελληνική εταιρεία περιγράφει τις ενέργειες της κοινοπραξίας ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ μέσα στο έτος για τον αγωγό EastMed.

Η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ AE καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων έργων προκειμένου:

n Να συνεχίσει με μια προσέγγιση ταχείας διαδικασίας (fast-track) τη φάση ανάπτυξης του έργου EastMed-Poseidon, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία.

n Να μεριμνήσει για τον συντονισμό των ρυθμιστικών Αρχών για την έγκαιρη απόφαση CBCA (Διασυνοριακή Κατανομή Κόστους) και τον καθορισμό του βέλτιστου ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της διενέργειας του market test για το έργο EastMed-Poseidon.

n Να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες για κατασκευή και υλοποίηση του έργου EastMed-Poseidon με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

n Να ολοκληρωθεί η φάση FEED του έργου εντός του 2023 με σκοπό να επιτευχθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την τελική επενδυτική απόφαση.

n Η εταιρεία προγραμματίζει επίσης τη διενέργεια market test με σκοπό τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών μεταξύ πωλητών και αγοραστών φυσικού αερίου. Επιπλέον θα προσδιορίσει τη χρηματοδοτική δομή για την επόμενη φάση υλοποίησης του έργου EastMed-Poseidon.

Και η ΔΕΠΑ Διεθνών Eργων καταλήγει για το project: «Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης FEED ολοκληρώνονται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης εντός του 2023 για το έργο EastMed-Poseidon».