Ωστε μεταξύ των μηνυθέντων επ' αισχροκερδεία βιομηχάνων εγχωρίων προϊόντων συγκαταλέγονται και αρκετοί παραγωγοί υφασμάτων; Τότε πρέπει να παραδεχθώμεν ότι μόνοι των κάμνουν το αντίθετον από ό,τι όλοι προσπαθούσαμεν να κάμωμεν υπέρ των εγχωρίων προϊόντων γενικώς και ειδικώτερον των υφασμάτων: Το αντίθετον της προπαγάνδας. Αντί να προσελκύουν τον κόσμον, τον απομακρύνουν. Δεν εκατάλαβαν ότι εις τα χάλια, εις τα οποία ευρίσκεται σήμερα ο κόσμος και ο κοσμάκης, το τελευταίον που σκέπτεται είνε να ντυθεί; Και ότι επομένως έπρεπε να κρατήσουν και να υποβιβάσουν ακόμη τας τιμάς, ώστε να πλησιάσουν την αγοραστική ικανότητα του κοινού. Δεν χρειάζεται πολλή σοφία διά να βγάλη κανείς το συμπέρασμα περί των συνεπειών. H περιωρισμένη τάξις του κοινού που ημπορή να πληρώνη, θα προτιμά τα αγγλικά υφάσματα. Ο δε πολύς κόσμος, ο οποίος μη δυνάμενος να πληρώνη τα αγγλικά, θα ετρέπετο προς τα εγχώρια, δεν θα ημπορή να πληρώση ούτε αυτά. Ποιοι θ' απομείνουν πελάται των εγχωρίων υφασμάτων; Απολύτως κανένας. Καλά να «γδύνουν» τον κοσμάκη όλοι οι άλλοι αισχροκερδείς. Αλλά και βιομήχανοι υφασμάτων ακόμη; Αυτοί - υποτίθεται τουλάχιστον- συμφέρον των έχουν να... ντύνουν τον κόσμο!

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από