Προς το άνω μέρος της πλατείας Κολωνακίου υπόνομος πλουσία εις οσμήν και εις περιεχόμενον διαρρέει τας πέριξ οδούς εκτείνουσα την ακτίνα της μέχρι της οδού Ακαδημίας. Παράπονα των κατοίκων εγένοντο προς το αρμόδιον αστυνομικόν τμήμα, το οποίον ανεφέρθη εις τον δήμον διά να λάβη την απάντησιν ότι η υπόνομος είνε ιδιωτική και συνεπώς οι ιδιώται εις τους οποίους ανήκει και όχι ο δήμος πρέπει να επιβαρυνθούν με την επισκευήν της. Ούτω, αναζητουμένων των αρμοδίων, αι ημέραι παρέρχονται ενώ η υπόνομος εξακολουθεί να καταβρέχη την αριστοκρατικωτέραν συνοικίαν της πόλεως με σοβαρώτατον κίνδυνον διά την υγείαν ολοκλήρου της πρωτευούσης.

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΕΧΗ ΗΜΕΡΕΣ…

Οι κάτοικοι της μικράς ρουμανικής πόλεως Τρέντεα, εις την Τρανσυλβανίαν, είνε ανάστατοι από το εξής γεγονός: Μίαν νύκτα της παρελθούσης εβδομάδος, τρεις τυμβωρύχοι εμπήκαν εις το νεκροταφείον με τον σκοπόν να κλέψουν τα κοσμήματα από το πτώμα μιας πλουσίας κυρίας, η οποία είχε ταφή προ πέντε ημερών. Εξέθαψαν το φέρετρον και κατόπιν έσυραν το καπάκι. Οποία όμως ήτο η έκπληξίς των όταν την στιγμήν που απεκάλυψαν το φέρετρον είδαν την νεκράν να σηκώνεται. Ο τρόμος από τον οποίον κατελήφθησαν οι τρεις τυμβωρύχοι ήτο απερίγραπτος. Οι δυο το βαλαν στα πόδια κ' έφυγαν, αλλ' ο τρίτος από τον τρόμον του έπαθε παραλυσίαν και έπεσεν επί του τάφου, χωρίς να δυνηθή να απομακρυνθή. Εις τις τραγικές κραυγές του έσπευσαν οι φύλακες του νεκροταφείου, οι οποίοι μετέφεραν εις το νοσοκομείον τόσον τον τυμβωρύχον όσον και την αναστηθείσαν νεκράν. Η τελευταία αυτή, ως απεδείχθη κατόπιν, είχε προσβληθή από ληθαργικόν ύπνον, οι δε ιατροί μη αντιληφθέντες την κατάστασίν της επιστοποίησαν ότι απέθανε και την έθαψαν.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠ' ΟΛΟΝ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ

Λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσεως χιλιάδες πλοίων παραμένουν ακίνητα, δεμένα εις όλους τους λιμένας του κόσμου. Η φωτογραφία μας παριστά ατμόπλοια δεμένα εις το Ρούραρτ της Γερμανίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από