Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων/δηλώσεων περιοχών προτίμησης από υποψήφιους αναπληρωτές για τη σχολική χρονιά 2020-21. Η υποβολή θα γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr/.Η πρόσκληση του υπουργείου αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών, πλήρους ή και μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων, σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης, σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στα Μουσικά σχολεία, στα Καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στα Μειονοτικά Σχολεία και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Για τους κλάδους κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ Γενικής εκπαίδευσης, των προκηρύξεων 1ΓΤ και 2ΓΔ/2020, θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόσκληση ενδιαφέροντος μετά την ανάρτηση των οικείων προσωρινών αξιολογικών πινάκων στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.