Ετοιμες είναι οι τράπεζες να συνδράμουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις των περιοχών της Εύβοιας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία. Αυτό σημειώνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, υπογραμμίζοντας πως τα μέλη της θα παράσχουν διευκολύνσεις προκειμένου όλοι οι πολίτες της περιοχής να υπερβούν τη δύσκολη αυτή συγκυρία.  Μεταξύ άλλων, τα μέλη της ΕΕΤ σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν. Οι ενδιαφερόμενοι, λέει η Ενωση, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και την έκταση της ζημίας κάθε δανειολήπτη και τις ευχέρειες ρυθμίσεων και διευκολύνσεων που παρέχονται.