Δράσεις σε τρεις άξονες για τη μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής και την προστασία των φυσικών πόρων έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκρέκα. Ο υφυπουργός μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής απαρίθμησε τις παρεμβάσεις:

1. Μείωση του κόστους ενέργειας με κίνητρα για την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγροτική παραγωγή.

2. Προετοιμασία ενός σχεδίου για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους άρδευσης.

3. Προώθηση των πρακτικών γεωργίας ακριβείας, ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση νερού, λιπασμάτων και φαρμάκων, με προφανή οφέλη για το κόστος παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.