Η περίοδος του lockdown λόγω της κρίσης της πανδημίας ήταν και μια καλή ευκαιρία για εταιρείες, ιδίως του δημόσιου τομέα, να ψηφιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.

Μία εξ αυτών και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ, η θυγατρική της ΔΕΗ, έκανε γνωστό ότι αναβάθμισε την εφαρμογή για την online δήλωση βλάβης από τους καταναλωτές. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε μέσω κινητής συσκευής (smartphone, tablet κ.λπ.), και να δηλώνουν περιστατικά που αφορούν προβλήματα στην ηλεκτροδότησή τους (διακοπή ηλεκτροδότησης, ηλεκτροδότηση υπό μη κανονική τάση, κ.λπ.). Για τη δήλωση απαιτείται η καταχώριση από τον επισκέπτη της εφαρμογής του Αριθμού Παροχής (αναγράφεται σε εμφανές σημείο των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των Προμηθευτών), καθώς και ορισμένων προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) και άλλων σχετικών πληροφοριών (αν ο επισκέπτης είναι ο συμβεβλημένος χρήστης της παροχής ή εν γένει χρήστης της παροχής κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των δεδομένων, ο χρήστης θα λάβει με SMS ειδικό κωδικό.