Η κύρωση (μερική ή ολική) του δασικού χάρτη σε μια περιοχή επιφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, υποχρεώσεις στους συμβολαιογράφους που συντάσσουν πράξεις σε ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές όπου κυρώθηκε ο δασικός χάρτης και ακυρότητες των πράξεων αυτών αν δεν τηρηθούν οι εκ του νόμου οριζόμενες διατυπώσεις. Συνεπώς η έγκαιρη γνώση του Ελληνα Συμβολαιογράφου των περιοχών στις οποίες κυρώθηκε είτε μερικά είτε ολικά ο δασικός χάρτης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη σύνταξη έγκυρης πράξης και τη νόμιμη μεταγραφή / καταχώρισή της. Η γνώση δε αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται από τον συμβολαιογράφο πριν από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ καθώς με τη δημοσίευσή της παράγονται όλα τα έννομα αποτελέσματα. Προκειμένου να αποκατασταθεί το σοβαρό για την εγκυρότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών έλλειμμα ενημέρωσης των συμβολαιογράφων απαιτείται η αμελλητί ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος από τον αρμόδιο συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της σχετικής απόφασης της κύρωσης του δασικού χάρτη περιοχών της αρμοδιότητάς του πριν από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και έγκαιρα τα μέλη μας.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ