Κύριε Διευθυντά,

Θυμήθηκα την παροιμία: Eίπε
ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...

Με τιμή Νεόκοπος