Τρία ελληνικά πανεπιστήμια, το Καποδιστριακό, το Αριστοτέλειο και το Γεωπονικό, θα συμμετάσχουν τελικά στις ομάδες των πρώτων «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων». Ετσι από τις 56 αιτήσεις ομάδων πανεπιστημίων για την επιλογή των πρώτων «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων» εγκρίθηκαν οι 17 στις οποίες συμμετέχουν 114 ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα - μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά - από 24 χώρες μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο της νέας αυτής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα προσφέρουν κοινά, ευέλικτα προγράμματα σπουδών σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν τι, πού και πότε θα σπουδάσουν. Ο προϋπολογισμός για τα πρώτα 17 «ευρωπαϊκά πσνεπιστήμια» έχει ύψος 85 εκατομμύρια ευρώ.