Κύριε Διευθυντά,

Και πέραν του υπερθετικού:
άθλιος, αθλιότερος, αθλιότατος, Πολάκης.

Με τιμή Νεόκοπος